Nr: 19 din: 24-02-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încetarea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr. ......... al Dlui ............, angajat în funcția contractuală de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, prin acordul părților