Nr: 15 din: 31-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea evaluatorului activităţii funcţionarului public debutant PROSIE ALEXANDRA, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău, la terminarea perioadei de stagiu