Nr: 9 din: 31 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019
la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău