Nr: 8 din: 05 02 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea transferului sumei de 149.658,97 lei, alocată Comunei Oncești, Județul Bacău de la bugetul de stat prin M.D.L.P.A, către executantul lucrărilor de investiții la Proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT TARNIŢA, COMUNA ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU’’