Nr: 78 din: 12 12 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale aplicabile în anul 2024 la nivelul Comunei Oncești și aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzi, care se indexeaza anual pe baza ratei inflației