Nr: 7 din: 31 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la numirea evaluatorului pentru evaluarea performantelor profesionale individuale
ale secretarului general al Comunei Oncești, județul Bacău, pentru perioada anului 2019