Nr: 47 din: 28 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., în vederea exercitării votului, în numele și pe seama Consiliului Local Oncești, pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de Selecție A.D.I.B. spre a fi mandatați de A.G.A. C.R.A.B. în Consiliul de Administrație al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău