Nr: 47 din: 05 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI, JUDEȚUL BACAU