Nr: 45 din: 21 09 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna AUGUST a anului 2020