Nr: 40 din: 31 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna AUGUST a anului 2020