Nr: 38 din: 31 07 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației tehnice a Proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Comuna Oncești, Județul Bacău – DALI – 0128 – 2020”