Nr: 37 din: 31 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA S.V.S.U. COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al proiectului