Nr: 35 din: 30 07 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 28/28.05.2021 privind modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006