Nr: 34 din: 16 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna Oncești, jud. Bacău” și aprobarea cofinanțării de la bugetul local al comunei