Nr: 30 din: 28 05 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea scăderii din evidențele fiscale ale U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați, cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Oncești, Județul Bacău