Nr: 29 din: 29 05 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însuşirea Raportului de expertiză financiar-contabilă întocmit de către expertul contabil BOSTAN TAMARA – reprezentant al S.C. ,,BST ACTIV EXPERT” S.R.L. în urma verificării activității desfășurate de către funcționarul ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ în perioada 05.09.2018 – 31.01.2020, perioadă în care acesta a îndeplinit atribuții delegate de casierie, impozite și taxe locale în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău