Nr: 28 din: 31 05 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificării tarifelor S.C. ,,COMPANIA ROMPREST SERVICE” S.A., conform Raportului expertului cooptat de către A.D.I.S. Bacau, de către U.A.T.-urile membre, parte în contractul de Concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în Județul Bacău nr. 180/2957/06.05.2015