Nr: 28 din: 28 05 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea poziției 6 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oncești, Județul Bacău, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006