Nr: 25 din: 26 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aderarea și participarea U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău la parteneriatul constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală ,,Colinele Tutovei"