Nr: 24 din: 11 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Oacesti, Județul Bacau, a imobilului ,,Școala Satu Nou, cu suprafata construită de 120 mp și terenul aferent de 1223 mp, precum și a imobilului ,,școala Bărboasa, cu suprafata construită de 157 mp și terenul aferent de 737 mp"