Nr: 18 din: 31 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare – operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ,,ECO SUD” S.A.