Nr: 17 din: 11 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență – servicii de tip V1
al Comunei Oncești, Județul Bacău, prin reorganizarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență de categoria a II-a al Comunei