Nr: 15 din: 16 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

cu privire la aprobarea modificării ANEXEI NR. 1 la H.C.L. Oncești nr. 62/10.11.2022 privind implementarea Proiectului „ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA S.V.S.U. COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”