Nr: 11 din: 12 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
si a LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru ANUL 2020
la nivelul COMUNEI ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU