Nr: 24 din: 27 04 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea exonerării de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plății acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal și pe care personalul plătit din fonduri publice din cadrul administrației publice locale a Comunei Oncești, județul Bacău trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii conform Deciziei nr 32/28.07.2017 a Camerei de Conturi- Județul Bacău