Nr: 19 din: 19 02 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea priorităților, obiectivelor și a planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Oncești, județul Bacău, pentru anul 2018