Nr: 14 din: 02 02 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea Anexei la HCL Oncești nr 16/29.05.2003 în baza căreia a fost modificată și completată Anexa nr 56 la H.G. nr 1347/2001 cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oncești prin H.G. nr 588/2006