Nr: 11 din: 30 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017 la nivelul U.A.T. Comuna Oncești, județul Bacău