Nr: 1 din: 08 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului Secțiunii de dezvoltare a anului 2017