Nr: 93 din: 30 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea atribuțiilor privind evidența agricolă la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău, pe perioadă determinată, ca urmare a vacantării postului de referent, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar