Nr: 92 din: 24 09 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzător gradației I, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Drei .............– angajat contractual, pe perioadă determinată, în funcția de execuție de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău