Nr: 58 din: 20 04 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea responsabilului cu evidența militară în cadrul U.A.T. – Comuna Onceşti, judeţul Bacău