Nr: 54 din: 17 04 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare organizat in data de 15 mai 2019 pentru ocuparea functiei contractuale de ,,REFERENT CASIER" - Compartiment Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Judetul Bacau,