Nr: 53 din: 19 05 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea Dnei BERTEA LUMINIŢA-ELENA – funcționar în cadrul Compartimentului Secretariat, Relații cu Publicul, Arhivă și Cultură din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti – persoana care asigură accesul liber la informaţiile de interes public din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, Judeţul Bacău