Nr: 44 din: 23 04 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea Dnei CIUDIN DANIELA – consilier Compartiment Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar, responsabil cu întocmirea documentației privind vânzarea-cumpararea terenurilor agricole situate în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău