Nr: 20 din: 27 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind reîncadrarea și numirea Dnei GRIGOREANU MIHAELA în funcţia contractuală de execuție de bibliotecar – funcționar administrativ cu atribuții la bibliotecă și atribuții delegate în cadrul COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, RELAȚII CU PUBLICUL,
ARHIVĂ ȘI CULTURĂ - compartiment redenumit