Nr: 20 din: 01 03 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. 7/04.05.2020, încheiat pe perioadă determinată, al Drei PROSIE ALEXANDRA - angajată în funcţia contractuală de execuție de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău, prin încheierea unui act adițional