Nr: 189 din: 27 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Dlui GRIGOREANU IOAN și a Dnei MARDARE LOREDANA–OANA - persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul administrației publice locale a Comunei Oncești, judetul Bacău, responsabile cu actualizarea operatiunilor și a documentelor care se supun controlului financiar preventiv și cu întocmirea Regulamentului privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu