Nr: 173 din: 10 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea calității de reprezentant al U.A.T. – COMUNA ONCEȘTI, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S., Dlui ZAHARIA NECULAI – viceprimarul Comunei Oncești