Nr: 17 din: 22 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încadrarea și numirea Dnei MARDARE LOREDANA-OANA în funcţia contractuală de execuție de referent în cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL și ACHIZIȚII PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, județul Bacău