Nr: 151 din: 06 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Drei .................................. în funcţia publică de execuție de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău