Nr: 142 din: 09 10 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind majorarea cu 15% a indemnizatiei lunare a primarului si a viceprimarului Comunei Onceşti, județul Bacău, ca urmare a implementarii Proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile ,,Construire Grădiniță cu program normal cu două săli de grupă în sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău”