Nr: 14 din: 01 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Drei PROSIE ALEXANDRA în funcţia publică de execuție de CONSILIER – clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău