Nr: 120 din: 26 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea atribuțiilor din domeniul fondului funciar, pe perioadă determinată, ca urmare a vacantării postului de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar