Nr: 5 din: 19 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind neasumarea de către Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023 - 2026