Nr: 5 din: 15 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind clasificarea și introducerea unor drumuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Oncești, Județul Bacău și declararea acestora ca bunuri publice de interes local