Nr: 4 din: 27 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind respingerea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C. ,,COMPANIA ROMPREST SERVICE” S.A., de către UAT-urile membre, parte în Contractul de concesionare nr. 180/2957/06.05.2015 pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în Județul Bacău