Nr: 3 din: 23 08 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

cu privire la aprobarea REGULAMENTULUI privind concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public/privat al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău