Nr: 3 din: 20 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a amenzilor, pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2024 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău