Nr: 2 din: 31 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2023 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”